14.06.2012 - Куманово, Светски ден на крводарителството