01.06.2012 - Мостар - 10ти УНЕСКО регионален самит на шевофи на држави од ЈИЕ