22.04.2012 - Ден на планетата земја - посета на ЗОО градина во Битола