06.04.2012 - Средба со лидерите на Ромските партии