14.02.2012 - Одбележување на празникот на лозарите Св. Трифун во Кавадарци и Демир Капија