12.02.2012 - Акција за достава на храна со хеликоптер на АРМ до завеаните села во тиквешко