10.02.2012 - Доделување „Повелба на Република Македонија“ на Друштвото на писателите