23.01.2012 - Посета на фармацевтската компанија „Алкалоид“