03.01.2012, Последна почит за првиот претседател Киро Глигоров