Симон Трпчески - „Национален уметник на Република Македонија“