Доделување на годишната награда за архитектура за 2011