Средба на државниот врв по повод пресудата на Меѓународниот суд на правдата