Донаторска изложба по повод Денот на лицата со посебни потреби