Работна посета на Министерство за одбрана и Генерал-штаб