Посета на бизнис инкубаторот поддржан од ПСМ Фондацијата