Одбележување на 20 годишнината од донесувањето на првиот Устав