Предавање на акредитиви на Амбасадорот на Романија Н.Е. Јустинијан Фокша