Помилување по повод Новата 2011 година
Среда, 29 Декември 2010   


Претседателот на Република Македонија д-р Ѓорге Иванов, по повод Новата 2011 година даде помилување на 51 осудено лице, од кои 14 осудени лица потполно, а 37 делумно се ослободуваат од натамошно извршување на казната затвор.

  Back<<Назад