Соопштенија
PRMportret
Претседателот Иванов го потпиша Указот за прогласување на Законот за ратификација на Конвенцијата на СЕ за спречување и борба против насилството врз жените и домашното насилство
Четврток, 28 Декември 2017

Претседателот на Република Македонија, д-р Ѓорге Иванов, денеска го потпиша Указот за прогласување на Законот за ратификација на Конвенцијата на Советот на Европа за спречување и борба против насилството врз жените и домашното насилство.

Претседателот Иванов ги поздравува основните декларирани причини за ратификација на Конвенцијата во однос на спречувањето и борбата против насилството врз жените и домашното насилство, позната како Истанбулска конвенција.

Во годишното обраќање во Собранието на Република Македонија, Претседателот Иванов истакна дека носечката поента на Конвенцијата е неспорна, бидејќи се однесува на борбата против насилството врз жените и домашното насилство, кое секогаш и секаде треба да подлежи на осуда и санкција. Воедно, Претседателот на Република Македонија целосно ги поддржува напорите во борбата против насилството врз жените и домашното насилство.

Денешното соопштение на Платформата за родова еднаквост претставува искривување на реалноста и вадење од контекст на искажаната загриженост на Претседателот. Претседателот Иванов, како и во Годишното обраќање, а врз основа на пристигнатите реакции во Кабинетот на Претседателот, искажува загриженост за само три члена од Конвенцијата. За да бидеме попрецизни и правилно да се информира јавноста, во продолжение ги наведуваме трите члена кои создадоа загриженост кај дел од јавноста, но и кај Претседателот. Станува збор за следните три члена:

1. Нова дефиниција на „род"

• Член 3, (в): „род" ги означува општествено конструираните улоги, однесувања, активности и атрибути што дадено општество ги смета за соодветни за жените и за мажите."

Истанбулската конвенција кодифицира контроверзна дефиниција на „родот" како општествен конструкт што е независен од биолошката реалност на „полот". Оваа дефиниција поаѓа од позицијата дека човекот е роден како неутрално битие кое може да го утврди и/или промени неговиот или нејзиниот род во текот на животот и под влијание на различни општествени фактори. Во Член 9 од Уставот на Република Македонија се користи терминот пол, а не род: „Граѓаните на Република Македонија се еднакви во слободите и правата независно од полот, расата, бојата на кожата, националното и социјалното потекло, политичкото и верското уверување; имотната и општествената положба. Граѓаните пред Уставот и законите се еднакви." Дефиницијата на Истанбулската конвенција е во контрадикција и со актуелните дефиниции во меѓународното право, односно, Член 7 од Римскиот статут на Меѓународниот кривичен суд: „Во овој Статут, поимот „род" се однесува на двата пола, машкиот и женскиот во контекст на нивните општествени улоги и разлики. Поимот „род" нема друго значење освен горенаведеното."

2. Правата на родителите да обезбедат образование и настава во согласност со своите верски и филозофски убедувања

• Член 12, став 1 од Конвенцијата: „Страните ги преземаат потребните мерки за промовирање промени во општествените и културните шаблони на однесување на жените и мажите, со цел искоренување на предрасудите, обичаите, традициите и сите други практики кои се засноваат врз идејата за инфериорност на жените или врз стереотипните улоги за жените и мажите."

• Член 14, став 1 од Конвенцијата: „Страните ги преземаат, кога тоа е соодветно, потребните чекори за воведување на наставен материјал за прашања како еднаквост меѓу жените и мажите, нестереотипни родови улоги, заемна почит, ненасилно решавање конфликти во меѓучовечките односи, родово засновано насилство врз жените и право на личен интегритет, адаптирани на развојниот капацитет на учениците, во формалните наставни програми на сите нивоа на образование."

Претседателот Иванов смета дека овие одредби можат да резултираат со сериозно ограничување на фундаменталното човеково право на родителите да обезбедат нивните деца да имаат образование и настава во согласност со нивните верски и филозофски убедувања. Ова право е гарантирано со повеќе меѓународни конвенции: Универзалната повелба за правата на човекот, Член 26, став 3; Меѓународниот пакт за економски, социјални и културни права, Член 13, став 3; Протоколот кон Конвенцијата за заштита на човековите права и основни слободи, Член 2; Закон за семејство на Република Македонија, Член 8 и Член 46, став 1.

Со ратификацијата на Конвенцијата, дефиницијата за родот како општествена конструкција станува обврзувачка. Тоа дополнително може да го ограничи правото на родителите да се спротивстават на контроверзни образовни програми со кои би им се наложувало на децата да размислуваат во родово неутрални термини. Понатаму, во светло на Член 33 од Истанбулската конвенција, таквото спротивставување би можело да биде интерпретирано како психолошко насилство.

3. Широко толкување на психичкото насилство

• Член 33 од Конвенцијата: „Страните ги преземаат потребните законодавни или други мерки за да обезбедат дека намерното однесување кое сериозно го нарушува психичкиот интегритет на некое лице со употреба на присилба или закана се инкриминира."

Македонскиот претседател укажува дека оваа одредба може да биде злоупотребена за да се ограничи правото на совест, мисла и вера. Како логичка последица, дури и искажувањето на спротивно мислење може да биде толкувано како „нарушување на психичкиот интегритет". Во однос на оваа одредба, Претседателот смета дека би било корисно да се стави резервацијата предвидена со Член 78, став 3 на Конвенцијата: „Секоја држава или Европската унија може, при потпишувањето или при депонирањето на инструмент за ратификација, прифаќање, одобрување или пристапување, да упати декларација до Генералниот Секретар на Советот на Европа со која го декларира правото да пропише санкции од некривичен карактер наместо кривични санкции, за однесувањата опишани во членовите 33 и 34."

Претседателот Иванов со внимание ќе го следи прилагодувањето на македонскиот правен систем со одредбите на Истанбулската конвенција. Како и до сега, Претседателот Иванов ќе продолжи да се залага за заштита и унапредување на правата на жените во македонското општество.

PRMportret
Честитка до верниците кои го прославуваат Божиќ според Грегоријанскиот календар
Понеделник, 25 Декември 2017

Претседателот на Република Македонија, д-р Ѓорге Иванов, упати честитка до сите христијански верници кои го прославуваат Божиќ според Грегоријанскиот календар.

Почитувани,

Ми претставува особено задоволство во овие празнични денови да Ви го честитам големиот празник на Христовото раѓање – Божиќ.

Празнувајќи го Божиќ ние се потсетуваме на еден од најзначајните моменти во историјата – денот кога Синот Божји поради љубовта кон човештвото се отелотвори и стана човек. Поистоветувајќи се со нас, Христос ни овозможи и ние да се поистоветиме со Неговите заповеди – да имаме љубов кон Бога и солидарност кон нашите ближни, да простуваме за да ни се прости, да бидеме милостиви заради милоста што веќе ни е укажана. Рождеството Христово – Божиќ како еден од најсветлите и највозвишените денови во христијанството треба да не поттикне кон меѓусебно разбирање и почитување како услов за успех на општеството.

Со таа мисла, упатувам искрени желби за мир, љубов и заедништво, бидејќи само така ќе успееме да изградиме просперитетна иднина и подобар живот за сите граѓани во Република Македонија.

д-р Ѓорге Иванов

PRM_Cavusoglu_01
Средба со потпретседателот на Владата на Република Турција, г. Хакан Чавушоглу
Четврток, 21 Декември 2017

Претседателот на Република Македонија, д-р Ѓорге Иванов, го прими потпретседателот на Владата на Република Турција, г. Хакан Чавушоглу.

Двајцата соговорници изразија задоволство од политичките односи меѓу двете земји, кои ги карактеризира традиционално пријателство и партнерство и исклучителна динамика на активности во сферите од заеднички интерес.

На средбата беа разменети мислења и информации за внатрешните политички прашања на двете земји, за состојбите во регионот, како и за прашањата од надворешно политички интерес за Република Македонија и Република Турција.

Во однос на стратешките цели и приоритети, претседателот Иванов истакна дека Република Македонија ја цени долгогодишната и приципиелна поддршка од Република Турција за интеграцијата на Република Македонија во ЕУ и во НАТО, и укажа дека деблокадата на интегративните процеси ќе се одрази на стабилноста и просперитетот на целиот регион.

Потпретседателот  на турската Влада, г. Чавушоглу истакна дека Република Турција и понатаму ќе биде доследна на поддршката на европските и евроатлантските интеграции на Република Македонија.

Во контекст на пошироките предизвици со кои се соочува регионот и Европа, македонскиот претседател и потпретстедателот Чавушоглу се согласија за потребата од поголема соработка меѓу безбедносните служби на Република Македонија и Република Турција. Во таа насока, претседателот Иванов посочи на потребата од размена на информации меѓу полициските служби и службите за разузнавање, преземање на заеднички акции, како и изнаоѓање на ефективни средства и методи за превенција и борба против ширење на насилен екстремизам и тероризам.

Двајцата соговорници ја поздравија економската соработка, со очекување за нејзино натамошно интензивирање. Претседателот Иванов изрази благодарност до турските институции, пред се до ТИКА, за голем број реализирани проекти во Македонија од хуманитарен карактер и за нивната континуирана поддршка преку донации.

На средбата беа разменети и мислења околу можностите за продлабочување на соработката во сферата на туризмот и образованието, при што беше поздравено финализирањето на правните процедури за целосно спроведување на Спогодбата за активностите на културните центри во двете земји.

PRM_Cavusoglu_02

PRMportret2
Честитка од претседателот Иванов по повод 21 декември-Денот на наставата на турски јазик
Четврток, 21 Декември 2017

Претседателот на Република Македонија, д-р Ѓорге Иванов, по повод одбележувањето на Денот на наставата на турски јазик - 21 декември, упати честитка до припадниците на турската заедница во Република Македонија.

Почитувани сограѓани,

Дозволете ми, во мое лично име и во името на граѓаните на Република Македонија, на сите припадници на турската етничка заедница да Ви го честитам 21 декември, Денот на наставата на турски јазик.

Еден од основните предуслови за зачувување и негување на својата традиција е можноста за образување и творење на мајчин јазик. Во Република Македонија живеат различни народи кои имаат свои јазични и културни обележја. Македонија е земја која знае да ги цени и вреднува истите.

Одбележувањето на овој празник е симбол на почитта на Македонија кон турскиот народ, култура и идентитет. Живеејќи заедно, почитувајќи ги овие културни различности, сите ние придонесуваме за зајакнување на општеството и градење на подобар живот за сите.

Ова е влог и во односите со Република Турција, која е долгогодишен пријател и стратешки партнер со Република Македонија, за што говорат големиот број на средби и реализирани проекти.

Ние и понатаму, со заеднички напори ќе продолжиме да работиме за доброто на сите граѓани во Република Македонија, сè со цел да овозможиме континуиран и уште поголем напредок. Само така ќе успееме да изградиме подобра Македонија за сите.

д-р Ѓорге Иванов

MNR UNGARIJA
Средба со министерот за надворешни работи и трговија на Унгарија, г. Петер Сијарто
Понеделник, 18 Декември 2017

Претседателот на Република Македонија, д-р Ѓорге Иванов, денеска го прими министерот за надворешни работи и трговија на Унгарија, г. Петер Сијарто, кој престојува во официјална посета на Република Македонија.

На средбата беше изразено задоволство од севкупните билатерални односи меѓу Република Македонија и Унгарија кои ги карактеризираат искрено пријателство, взаемно разбирање и почит, како и надеж дека во наредниот период ќе се продлабочи започнатата активна соработка особено во сферата на економијата и трговската размена.

Македонскиот претседател изрази благодарност за цврстата и континуирана поддршка која Република Македонија ја добива од Унгарија како земја членка на НАТО и на Европската Унија, во однос на нашите стратешки цели, евроатлантските интеграции.

„Залагањето, соработката и солидарноста која Унгарија ја рефлектира во однос нашите аспирации во НАТО и во ЕУ, е пример како треба да изгледа односот на земјите - членки кон земјите - кандидати. Унгарија е една од најзначајните партнери и пријатели на Република Македонија и тој однос треба да се негува и да продолжи во иднина", истакна претседателот Иванов.

Во тој контекст, министерот Сијарто ја нагласи неопходноста од динамизирање на евроатлантските процеси на Република Македонија и ја повтори силната унгарска поддршка, за Република Македонија да го добие заслуженото место во НАТО и да ги почне пристапните преговори со ЕУ час поскоро.

Претседателот Иванов ја истакна конструктивната улога која Унгарија ја има во менаџирањето на бегалската и мигрантската криза, преку нејзината соработка и помош изразена во полициски сили и опрема со цел поефикасна заштита на нашата јужна граница, за што, во многу прилики досега е искажана благодарност од македонска страна.

PRM_portret_nov
Честитка од претседателот Иванов по повод државниот празник 8 Декември - Свети Климент Охридски
Петок, 08 Декември 2017

Претседателот на Република Македонија, д-р Ѓорге Иванов, по повод празникот Св. Климент Охридски упати честитка до поглаварот на Македонската православна црква - Охридска архиепископија, архиепископот охридски и македонски г.г. Стефан.

Ваше Блаженство,

Дозволете ми, од свое име и од името на граѓаните на Република Македонија, Вам лично, на членовите на Светиот архијерејски синод на Македонската православна црква – Охридска архиепископија како и на сите православни верници во земјата и во странство, да ви упатам најискрени и најсрдечни честитки по повод големиот празник св. Климент Охридски.

Денешниот ден е посветен на најискусниот и најпросветениот ученик на светите Кирил и Методиј, а тоа е нашиот голем народен светител и просветител – Свети Климент Охридски. Поаѓајќи од неговата длабока вера во Господ Исус Христос, Св. Климент неуморно работел на образовно, морално, етичко и духовно издигнување на народот на Македонија. Не давајќи им сон на своите очи, тој кај луѓето ги всадил позитивните навики на срцето – солидарноста, трудољубивоста, гостопримливоста, трпението, милоста. Овие навики кои станале дел од колективниот карактер на народот, ни помогнале не само да ги пребродиме бурите на историјата, туку и да изградиме автентичен македонски модел на соживот и почитување на различноста.

Во изминативе години исполнети со политички кризи, за жал, дел од овие навики паднаа во заборав. Во основата на сите кризи е моралната криза. Единствен начин како трајно да се надмине политичката, е, пред се, да се надмине моралната криза на нашето општество, преку враќање кон трајните морални и етички вредности и принципи кои пред повеќе од 11 века ни ги пренел Св. Климент Охридски. Така ќе успееме да изградиме хумано и праведно македонско мултиетничко и мултирелигиско општество.

Нека ни е за многу години празникот.

д-р Ѓорге Иванов

 
Почеток < Пред 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следно > Крај
Страница 10 од 163