Speeches
saem_na_kniga_1
Обраќање на Меѓународниот самит на книгата во Баку
Sunday, 18 March 2018 00:00
There are no translations available.

Почитувани присутни,
Дами и господа,
Драги пријатели,

Како Претседател на Република Македонија, но и како универзитетски професор и библиофил, задоволство ми е да се обратам на овој Меѓународен самит на книгата кој е истовремено и празник на книгата.

Книгата е тесно поврзана со преносот на човековото знаење, но и со развојот што знаењето го поттикнува. Истовремено, книгата е симбол на идеите и на знаењата што ги пренесува.

Во 1933 година, пред 85 години, нацистите организирале горење на илјадници книги кои ги сметале за неподобни. Но, тоа е само еден од последниот во долгата низа слични акти на ограничување на слободата на мисла, совест, верување и слободата на говорот. 30 години претходно, на сличен начин завршиле и речиси сите примероци од книгата со која de facto се кодифицирал мојот мајчин македонски јазик.

Тоа не треба да нè изненадува. Целта на тираните отсекогаш била да ја ограничат слободата на најмалиот можен простор, а тоа е просторот меѓу нашите две уши, држејќи ги притоа нашите усти затворени. Но, во исконскиот судир меѓу страста на идеалите и моќта на интересите победува незапирливиот човечки стремеж за слобода.

На плоштадот во германскиот град Кесел каде нацистите изгореле околу 2.000 книги, аргентинската уметничка Марта Минухин гради реплика на Партенонот составена од 100.000 книги што биле забранувани. Книгите горат, но идеите не. Или, како што уште пред 2 000 години рекол Акиба бен Јозеф, „хартијата гори, но зборовите летаат".

Низ вековите луѓето имале креативни начини за да ги зачуваат записите и да ги пренесат пораките. Ги криеле во пештери, ги кодирале, усно ги пренесувале како луѓето-книги во „Фаренхајт 451". Денес, тоа го правиме со дигитализација на книгите.

Тука има еден парадокс. Многу книги кои не биле забранувани денес се заборавени. И, наспроти тоа, многу книги кои биле забранувани, денес се сè уште привлечни и побарувани. Затоа и некој се пошегувал велејќи дека ако сакате идеја за добра книга, погледнете го Index librorum prohibitorum, односно списокот на забранети книги. Меѓу нив има автори кои просветлувале, но и такви кои заведувале. Преку нив се пренесуваат благородни идеи за почитување на различноста, но и зборови на омраза и уништување.

Нашите општества се развиваат, напредуваат и се менуваат и во тој процес се соочуваат со нови предизвици и можности, нови ризици и несигурности. Сè почесто сме сведоци на исклучивост, ксенофобија, радикализам, екстремизам и тероризам.

Оттука, централното прашање со кое се соочува секое општество и секоја држава е: Дали слободата и поредокот можат да опстанат заедно? Како државата ќе го постигне балансот меѓу јавната безбедност и индивидуалната слобода? Од одговорот на овие прашања зависи каков ќе биде карактерот на нашето општество. Верувам дека како држави ние треба да го пронајдеме вистинскиот баланс меѓу гарантирањето на слободата на говорот и борбата против говорот на омраза.

Исто така, како универзитетски професор сметам дека на книгата секогаш се одговара со книга, а никогаш со пламен. На идејата се одговара со добро аргументирана контраидеја, а не со говор на омраза. Но, тој потфат подразбира две нешта:

Прво, потребна е волја и отворен ум за да се разбере што, всушност, авторот сака да каже. Дали ни го објаснува светот и нашето место во него? Дали успева да го долови духот на времето? Дали ни нуди применливи решенија за предизвиците?

Второ, откако ќе разбереме што сака да пренесе авторот, треба да се придржуваме до Кантовите критериуми за јавна употреба на умот, со јавна пристојност во јавниот простор.

Но, во денешно време нема време за тоа. И повторно, поради две причини. Првата е дека ни се одзеде слободното време, а без слободно време нема ниту читање книги, ниту размислување. Откажувањето од читањето и од размислувањето е декларација за духовен и интелектуален банкрот.

Втората причина е дека живееме во време на информации и брзи комуникации. Време кога годишно се издаваат околу 2.200.000 нови книги во светот. Тоа се околу 6 000 нови публикации секој ден, односно по 250 книги секој час, околу 4 книги секоја минута. До крајот на ова мое кратко обраќање, глобалниот човечки опус ќе биде побогат за 30-ина нови наслови.

Дали полека влегуваме во стапица да објавуваме заради објавување? Дали станавме експерти на нова научна дисциплина – цитатологија? И, конечно, дали сето тоа ни дава појасна претстава за светот и за нашето место во него? Дали книгите се во функција на одржлив развој на државите или само кариерен развој на поединците?

Фрустрациите од 20 век експлодираат во 21 век со лажни вести и лажни херои. Мудроста што се стекнува цел живот не може да се сведе на 280 карактери. Твитот не може да ја замени книгата. Поради тиранијата на ургентното, немаме време за филозофија, за размислување за најголемите животни прашања. А, без тоа нема ни решенија, а без решенија нема ниту одржливост на развојот.

Постмодернизмот го скрши големото огледало што ни овозможуваше преку дедукција да дојдеме до големата слика. Сега наместо едно, имаме милион огледала кои даваат само сегменти од сликата.

Така стигнуваме до второто прашање: За што се употребува човековото знаење?

Ова прашање е адресирано во наративот за Вавилонската кула. Тоа е прв голем потфат на луѓето кои решиле да соѕидаат град и кула висока до небото и со тоа да се прослават себе си. Во отсуство на јазична бариера, луѓето можеле меѓусебно полесно да се разберат и да ги комбинираат своите знаења, вештини и технологии за да го остварат сонот – да бидат како Бог. Знаеме како заврши таа епизода.

Од тогаш до денес, луѓето тежнеат да го остварат тој идеал. Оз Гинис нè потсетува дека во нашиот храбар нов свет на биотехнологијата вавилонскиот нагон е повторно актуелен. Кон игнорирањето на филозофијата се придодава вулгаризацијата на науката и нејзино претворање во слугинка на технологијата.

Според Николас Остлер, англискиот јазик ќе биде последната lingua franga во историјата. Со усовршувањето на софистицираните програми и дигиталните алгоритми, учењето странски јазици ќе стане застарена вештина како калиграфијата. Денес, Google translate сака да го реши проблемот со Вавилонската кула со тоа што ќе ја отстрани јазичната бариера. Но, тука ќе се соочи со друг предизвик. А тоа е идентитетот. Бидејќи различните идентитети на различен начин го поимаат светот и им придаваат различни значења на истите зборови. Чеслав Милош рекол: „нема заедничка мера онаму каде што човекот на различен начин го поима своето место во светот". А тоа е нешто што не може да се стави во дигиталниот калап.

Книгите и теориите што во нив се запишани се мисловен компас и умствени мапи што треба да ни помогнат да се ориентираме во светот. Меѓу милионите напишани книги постојат и такви кои придонеле да се јават креативни малцинства и поединци кои опремени со знаењето и со информациите дошле до моментот „еурека". Во сите векови и епохи, тоа се двигатели на развојот и мотиватори на општеството бидејќи во своите дела, во своите книги ги образложиле своите идеи на лесно разбирлив начин и храбро ги изложиле на критиката на јавноста.

Ви благодарам.
saem_na_kniga_2

komemorativna_vecher1
Address at the Commemorative evening on the occasion of 75 years since the Holocaust of the Jews from Macedonia
Sunday, 11 March 2018 23:00

Distinguished representatives of the Jewish community,
Distinguished President of the Government of the Republic of Macedonia,
Distinguished Vice President of the Assembly of the Republic of Macedonia,
Distinguished Ministers, Representatives of the judiciary,
Distinguished Chairman of the Council of Ministers of Bosnia and Herzegovina,
Excellencies,
Ladies and Gentlemen,
Dear Friends,

Seven years ago, as President of the Republic of Macedonia, I delivered an address at an event and on an occasion similar to this one today. Then, we opened the Holocaust Memorial Center for the Jews of Macedonia. And if back then I spoke about the historical parallels and relations between Jews and Macedonians, between Israel and Macedonia, today I wish to speak about the ideas, values and virtues that relate us.

What are those contributions of Judaism that, through Christianity as well, were spread around the world even here in Macedonia?

The first contribution is enshrined in every Constitution of every modern state in the world. It is namely the concept of human dignity. As much as it appears modern to us, the genealogy of this idea takes us back to the Jewish narrative on the beginnings of humanity. According to Judaism, every man was created in the image of God, and therefore has inestimable value and inalienable human dignity.

The Mishnah mentions the following wisdom: "For a man strikes many coins from the same die, and all the coins are alike. But the King, the King of Kings, The Holy One [blessed be He] strikes every man from the die of the First Man, and yet no man is quite like his friend. Therefore, every person must say For my sake... for my sake the world was created". Therefore, a man who has destroyed a life, has destroyed the world, and a man who has saved a life, has saved the world.

Today, in the age of extreme individualism, this idea might appear obvious to the point of it becoming trivialized. And yet, that same idea was more than absurd in the Ancient world, in the time when people were divided into slaves and slave owners. Equal dignity of persons is the seed that gave life to the tree of human rights and freedoms.

The second contribution of Judaism is closely linked to the first one. Equal human dignity is expressed through the equality of every man before the law. And again, this Jewish idea for an egalitarian and just law sounded strange to their ancient contemporaries, when laws were changed according to the caprices of pharaohs or the will of kings. In such a world, Judaism established the practice of rule of law, instead of rule of man. But this was only because Judaism recognized that the source of justice is not material, but rather transcendental.

The third important contribution of Judaism is the question of truth. In the age of Ancient pluralism, when Pyrrho the cynic doubted the existence of an objective truth, Jews claimed that not only there is an absolute truth, but that they were chosen to testify of that truth.

This is particularly important in our time of fake news and rumors, of constructed realities and wars of perception. Truth has never had so many enemies as it has today, when new relativism expects us to accept, as absolute truth, the claim that there is no absolute truth. But why is truth so important? Because truth is the basis for trust and responsibility that every free society relies upon.

komemorativna_vecher2Ladies and Gentlemen,

Judaism has integrated itself in our world to the extent that, most of the lasting values that we refer to every day, have been recognized as Judeo-Christian. Human dignity, human rights, freedom of thought, conscience and religion, rule of law, objective truth...these are the foundations and pillars of the modern world.

And this is where we see the great injustice. Jews were robbed of their right to enjoy the very contributions and values that they introduced to our world and on our European continent through their faith.

Instead of being equal citizens with guaranteed rights, they were reduced to second class citizens. Equality before the law was taken away from them through a parody of law in the form of the Nuremberg laws. Jews, who contributed to the appearance of the concept of equality before the law, became less than equal.

By force of unjust laws, the Fascist occupier deprived Macedonian Jews of their right to vote, movement and gathering; their right to work and ownership, their right to education... All of this until March 11, 1943, when it ultimately deprived them of their right to freedom.

On March 11, exactly 75 years ago, the Fascist occupier gathered Macedonian Jews from Bitola, Stip and Skopje in one place – the Skopje tobacco factory – Monopol. Through one of the factory windows, six-year-old Ichak Adizes watched all the members of his family being loaded onto cattle wagons and sent away to their final destination - Treblinka.

In that factory of death, Jews first had to pass the process of recycling whereby they were stripped off the contents of their suitcases, clothes, and honor. Afterwards, they were taken down a lane that led to the gas chambers, cynically named the Himmelstrasse or "the Road to Heaven". The sick and exhausted, elderly and children – those who were slowing down the movement, were directed towards a false infirmary in the form of a paravan covering a giant pit with flames, in which they were immediately thrown. Others were closed in the gas chambers masked as showering cabins. In only 20 minutes, their lifeless bodies were removed and cremated, so as not to leave a trace. That was Treblinka, the factory of death, with a sophisticated production line whose final product were corpses, dust and ashes.

Facts say that the Holocaust of Macedonian Jews was the most effective execution of the "last solution to the Jewish question" in the world, in accordance with the monstrous conclusions of the Wannsee Conference of January 20, 1942. The 7.144 deported Jews who ended up in the hell that was Treblinka, represented 98% of the overall Jewish population in occupied Macedonia. Half of them were children. Nazi monsters in Treblinka raised the process of industrialized killing of people to the level of perfection. What is stupefying is the fact that the extermination of almost 900.000 Jews in Treblinka, among whom were the Macedonian Jews, was conducted by only 150 persons.

However, behind these horrifying statistics are real people, our fellow citizens, each and every one of them with a name and a life story. And each and every one of them was deprived not only of their material property, but even worse, of their right to human identity.

Ladies and Gentlemen,

One of the psalms says that God determines the number of stars and calls every one of them by their name. In that context, Jonathan Sacks reminds us that the name is a marker of uniqueness. We give names only to the things worthy of being named.

However, instead of individuals, every one of them with a personal name and identity, Jews were stripped of their names and reduced to mere numbers and statistics. Those who ended up in concentration camps, after being marked with a serial number, were told: "from now on, forget about your name and learn your identification number by heart". A number instead of a name.

There is a wisdom that says: Nome nest omen – the name is the substance". This is why names and identities were so often contested – because they capture the uniqueness. I do not wish to compare tragedies, because nothing can ever compare to the tragedy of the Holocaust. But this should be food for thought for all those who easily bid personal and collective names and identities, including the Macedonian name and Macedonian identity.

Therefore, every time we speak about the Holocaust of the Jews of Macedonia, we never generalize the number of victims. We never say that they were over 7.000 or around 7.000, but we always say that there were 7.144 victims. This because every one of those souls was able to say, even before the gates of gas chambers: For my sake... for my sake the world was created".

Instead of being people with inalienable human dignity, Jews were stripped of their humanity and, just like laboratory animals, they were abused in the monstrous experiments carried out by sick minds.

However, all of that was made possible because the first and last thing that the Jews were deprived of was the truth about them.

Dear Friends,

Jews were never fully accepted in Europe. Antisemitism and xenophobia that persisted on our continent for centuries, uncovered the weaknesses of the Western concept of tolerance. In conditions of deep crises, authoritarian and totalitarian regimes were looking for a sacrificial lamb and they found it in the Jews. With the help of anti-Jewish propaganda, fake news, constructed cases, they created a mass psychosis through which the rage of dissatisfied masses was directed towards the Jews.

Such a thing never occurred in Macedonia.

Unlike the Western European tradition of tolerance, we have a philosophy of respect and acceptance of diversity that is fundamentally different than tolerance. One tolerates what one must, but respects what one loves. This tradition of the Ottoman Millet system enabled us to build a model of integration without assimilation founded on the respect for diversity.

Macedonians did not tolerate, but rather respected and accepted Jews as true fellow citizens, as an inalienable part of Macedonia, in the spirit of the Macedonian model of coexistence.

Moric Romano once wrote that Macedonians do not see Jews as foreigners, but as natives. Jews did not live next to Christians – they lived with Christians. To Jews, Macedonia was not a foreign - it was a holy land. Displaced and persecuted, Jews found their second home right here, in Macedonia. Antisemitism never existed in Macedonia.

Therefore, we should not at all be surprised that Jews were included in every sphere of life.

The oldest synagogue in the world outside of Israel, is here in Stobi, in Macedonia.
Jewish artisans and traders were the etalon for professional ethics in the bazaars.
The first books printed here in the Balkans, were printed in the Jewish printing house, on the first printing press in the Ottoman Empire.
Some of the most beautiful Macedonian and Balkan folk melodies which do not have a typical Balkan rhythm are in fact Sephardic elegies, such as "El Amor Kon Un Estranyo", or known here as "Oj Devojce, ti tetovsko jabolce".
The first recipes for many of the most delicious Balkan dishes were written in Ladino.
Jewish homes were decorated with multicolored carpets. And those carpets capture the essence of Macedonian society, with different religions and peoples, cultures and mentalities.

And all of this was taken away in one night.

If you go through the school diaries of that fateful year, you will see that next to the name of each Jewish student, a comment was added by ink: "moved away on 11.3.1943'. Nothing else.

In just one night, the children's laughter in Jewish neighborhoods was gone.
The old bazaar lost its greatest craftsmen.
Synagogues were abandoned, and the Torah scrolls taken away.
Jewish societies, an example of solidarity, ceased to exist.
Even Jewish cemeteries were left abandoned.

Macedonia suffered through the suffering of Jews in Treblinka.
Part of Macedonia was burned in Treblinka.

Few are those who managed to save themselves.

Some of them moved to Israel, America, Chile before the Holocaust. Among them was one of the last surviving Ilinden fighters, Raphael Kamhi.

Among the lucky ones was two and a half year-old Shaul Gatenjo, whose nanny managed to get him out of the tobacco factory. Young Albert Mushn Aroesti, Albert Sarfati and Jozef Kamhi also managed to escape the Skopje camp at the last moment.

Gita Kalderon from the Bitola family of Shami narrowly avoided deportation to Treblinka, only to later go through the hell of Auschwitz - Birkenau, Bergen - Belsen and Venusberg.

Among the very few who survived are also the ones who joined the National Liberation and Antifascist fight of the Macedonian people. General Beno Ruso, national hero Estreja Ovidija – Mara, first rank fighters Zamila Kolomonos – Cveta and Roza Kamhi Ruso, fighters Shami Moric and Viktor Pardo, Avram Anaf and Eli Fradzi, Viktor Meshluam and Avram Sadikario, Jozef Peso and Mordo Todolano, Nisim Alba and Aron Aroesti, Estreja Levi and Samuel Sadikario, Albert Kasorla and Albert Ruso, Isak Sion and other surviving Macedonian Jews who fought for our freedom and are enshrined in the Macedonian state. At the same time, they became the root of the new Jewish tree, the new Jewish Community of Macedonia.

As an inseparable part of Macedonian society, the Jewish Community is also the guarantor of friendly relations between the Republic of Macedonia and the State of Israel. But also, the Jewish Community is the living witness that evil does not have the last say. And that testimony is important in order to preserve the truth about the deported Jews.

Therefore, as a country, in the year 2000 we adopted a Law on Denationalization of Jewish properties without legal heirs and established the Jews of Macedonia Holocaust Fund. With those funds, in 2011 the state built the Holocaust Memorial Center for the Jews of Macedonia, for which I repeatedly state that it is more than a museum. It is a school for this, and for future generations, teaching us what a man is capable of doing to another man.

Dear Friends,

The vicious circle of lies that started with anti-Jewish propaganda and culminated with the Shoah, is closed with the modern attempts to deny the truth about the Holocaust. As a state, we need to find the right balance between guaranteeing freedom of speech and fighting against hate speech.

Therefore, it is our sacred duty to preserve the truth about the Holocaust. To preserve the memory for each and every one of those 7.144 Jews, with their own human dignity and identity. And thus to satisfy justice to the best of our abilities. It is only in that way that we shall have peace. It is only in that way that we shall have shalom.

Thank you.

komemorativna_vecher3

Gevgelija1
Address by the President Ivanov, at the reception hosted for the members of the Diplomatic Corps accredited to the Republic of Macedonia
Thursday, 18 January 2018 20:11

Distinguished representatives of the diplomatic corps

Ladies and Gentlemen,

Dear friends,

At the beginning of this New Year 2018, it is an honor to welcome you here in Gevgelija and to wish you, your countries and organizations every success.

Ten days ago, we marked one century since the famous 14 points of US President Woodrow Wilson.  The 14th point is dedicated to the need of creating a universal association that would provide mutual guarantees for political independence and territorial integrity for both big and small countries.

The League of Nations paved the way for the United Nations.  On our European continent, this vision was realized through the European Union as a peace project.  With its enlargement policy, the Union was successful in motivating our states to voluntarily reform, transform and Europeanize.

The source of this noble vision can be found in Kant's concept of perpetual peace.  And yet it was Kant who recognized that "out of the crooked timber of humanity, no straight thing was ever made". This also goes for his perpetual peace.

If we look at the world with sober eyes, we will see that the ideas contained in the United Nations Charter are still only just ideals; the respect of international law is an exception rather than a rule, and the principles of the European Union and NATO have been undermined by double standards.

All of this contributed to last year 2017 being filled with a multitude of political and economic challenges and security risks and threats.

ISIS is losing its territory in the Middle East.  A military defeat will unfortunately not mean a final defeat of the radical ideology which is a threat to free and democratic European societies.  Therefore, it is necessary to strengthen security cooperation and coordination.  We had a positive example of this kind of cooperation not very far from here.  Only a few kilometers south from Gevgelija, the Macedonian army and police, together with police officers from partner European countries have been safeguarding Europe from the threat of illegal migration.

In such conditions, our European continent is moving in between unification and fragmentation.  Multilateral cooperation is giving its spot to bilateral agreements as an instrument for promotion of interests.

In the Balkans, populism and interference in internal affairs of states are undermining the efforts for building good neighborly relations.

In the Republic of Macedonia, we feel the consequences of these developments.

The solution of the name issue became a hostage of NATO and EU bureaucracies, who ignore the judgment of the International Court of Justice.

The status quo situation in terms of integration resulted in stagnation in the area of reforms and an erosion of the culture of political dialogue in Macedonia.  Left on our own, we lost many years dealing with political crises.

In order to make up for the lost time, we are now preparing the necessary reforms with an accelerated dynamics.  However, due to the lack of time and will, some rather faulty solutions are being offered for the judiciary and national security system.  In a rush, solutions are made that are counter-productive and bring about divisions instead of coexistence.  Yesterday, I made the decision not to sign the Decree proclaiming the repressive and unconstitutional Law on the use of Languages, passed without a public debate, scientific debate or inclusion of the academic and expert milieu, as well as without the opposition. I expect from the Government to focus on the quality of European reforms instead of on their quantity.  Revenge is not the way to reconciliation.

As President of the Republic of Macedonia, I will continue to cooperate with the Government, as it has been the case in the past, and I will support the essential European reforms that will result from an open and genuine public debate and that will be subject of a broad consensus.

We have accelerated dynamics in relation to the name issue with neighboring Greece.  However, we need to be careful not to go out of the path traced with the UN Charter, UN Security Council resolutions, the Interim Accord and the International Court of Justice judgment. It is only if we follow these guidelines that we will be able to reach a lasting and sustainable solution.

Apart from challenges, 2018 will also be a year of possibilities.

What is encouraging is the fact that the Balkans are again in the focus of the European Union.

Through its new Enlargement strategy, the European Commission will be able to offer renewed hope to the Region.  The Bulgarian and Austrian presidency of the Union might accelerate the integration of the region.  Macedonia will host the Brdo Brijuni Process Leaders' Meeting where, besides infrastructural and security connectivity, the countries from the region will also harmonize their positions regarding the enlargement strategy.

2018 will also be a possibility for NATO to rectify the injustice from Bucharest and give the well deserved membership to the Republic of Macedonia.  This is a membership that we have earned not only through painstaking reforms, but also with a substantial contribution to regional and global security through our participation in numerous peace-keeping missions.  As a responsible member of the international community, we are ready to become the 30th member of the Alliance and to realize the goal we have set.

This constellation of events leaves a space for careful optimism in terms of European and Euro-Atlantic integration of the Republic of Macedonia.

Dear friends,

The membership of Macedonia in NATO and the opening of accession negotiations with the Union will have a positive influence on both regional stability and internal unity.

This is an opportunity to overcome divisions and invest our entire energy into the implementation of European reforms in function of building functioning institutions, provide independent judiciary and rule of law, for the benefit of our citizens.  This is a task for both government and opposition, for both institutions and citizens.  This is a task that cannot be bypassed.

We are aware that Kant's perpetual peace might only be an ideal.  Still, by moving towards it, we believe that we can build stronger functioning institutions and prosperous economies and thus create a better future for our citizens, our countries and with that, for the world that we live in.

With this message, at the end, I wish for well being and progress of your countries and peoples, and to you personally and your loved ones, good health, joy and success.

Thank you.
Gevgelija2

PRM_obrakanje
Address by the President of the Republic of Macedonia, Dr. Gjorge Ivanov,
Wednesday, 17 January 2018 16:40

Distinguished citizens of the Republic of Macedonia,

In the performance of my official duty as President of the Republic of Macedonia, I have always acted with responsibility towards and full respect of the Constitution, laws and interests of the citizens of the Republic of Macedonia.

On January 11, 2018, the Assembly of the Republic of Macedonia passed the Law on the Use of Languages, without a prior public debate, scientific debate or inclusion of the academic and expert milieu, as well as without the opposition.

Even before the Law was passed, on several occasions, I pointed to the fact that it is not good to reopen already absolved issues for the sake of gaining short-term political credit, and to the detriment of the lasting interests of the Republic of Macedonia and the Macedonian people.

In my last annual address I underlined the point that this Law was to be labeled with a European flag, without the existence of an actual European directive implying the harmonization of Macedonian legislation with the European Union's acquis. With this law, the Republic of Macedonia will perhaps become the only European country that imposes conditions for membership in the Union that no one even requires. In order for the absurd to be even greater, even the observations of European Union representatives were not respected and were ignored.

The European flag has been misused in order to pass a law with simple majority – a law that will amend systemic laws that are themselves passed with a majority of two thirds.

This law introduces very costly parallelism in all state bodies, which will in turn lead to their full blockage and non-functionality. In conditions of blockage, there is a danger of opening the issue of constitutional redefining and jeopardizing the unitary character, sovereignty and territorial integrity of the Republic of Macedonia.

Instead of building a multi-ethnic society in the spirit of dialogue and coexistence through just and generally accepted laws, we are passing an unjust and repressive law favoring only the Albanian language.

Therefore, taking into consideration my observations on the incompatibility of the Law on the use of Languages with the Constitution, but also the expressed views of both expert and general public on the unconstitutionality of this Law, and on the basis of Article 75 of the Constitution of the Republic of Macedonia, I have made the decision not to sign the Decree proclaiming the Law on the use of Languages.

Today I sent a letter to the Assembly of the Republic of Macedonia informing them that I will not sign the Decree proclaiming the Law on the use of Languages. Attached to the letter is a detailed legal rationale of my decision.

I urge the Member of the Assembly of the Republic of Macedonia to carefully consider my remarks. I expect that they act in a responsible and conscientious manner, because it is the only way to reach a comprehensive and genuine promotion of the use of languages, without creating divisions in the process.

Thank you.

 
Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End
Page 1 of 59